Yoga is een tijdloze en praktische wetenschap die zich vanaf 2500 voor Chr. heeft ontwikkeld en zich richt op 3 belangrijke aspecten in onszelf:
De mogelijkheid om lichamelijk, mentaal en spiritueel welzijn te ontwikkelen.

Het is een prachtige, holistische manier van oefenen en daarom komen deze aspecten in elke les tot uiting.

Lichamelijk Welzijn
Elke yoga les bestaat uit fysieke oefeningen (asana’s), waarbij de adem een grote rol speelt.
De fysieke oefeningen hebben o.a. en positieve uitwerking op de botten, spieren, gewrichten en zenuwbanen.

Mentaal welzijn

Elke les is het steeds weer de kunst om naar je mogelijkheden te kijken en niet naar je onmogelijkheden. Te veel je best doen veroorzaakt kramp, te weinig maakt futloos.
Het is een onderzoek naar de balans tussen lichaam en geest.
Te kunnen ontspannen in de inspanning is de kern van Yoga.

Elke les kent een moment van meditatieve stilte.
In deze stille momenten richten we de blik naar binnen.

Vanuit een open houding te onderzoeken wat je ontmoet binnen jezelf.
Gevoelens van rust en onrust, kracht en zachtheid, vreugde en verdriet.
Vanuit die open houding leren inzien dat oordelen en innerlijke strijd weinig zal opleveren.

Spiritueel Welzijn
Als we door eigen ervaring inzicht ontwikkelen, leren we onszelf beter begrijpen.
We ontwikkelen een positieve en vreugdevolle levenshouding, niet alleen ten opzichte van onszelf maar ook ten opzichte van de wereld waarin we leven.

 

Het doel van de yoga les is dan ook:
Elke les de blik naar binnen te richten, hoe voelt het lijf nu in dit moment, om vervolgens d.m.v. fysieke oefeningen en stilte ruimte maken in lichaam en geest.

Het leren ontspannen in allerlei verschillende situaties, niet alleen in de yoga les maar ook in de wereld waarin we wonen en werken.