Centrum voor Yoga & Stilte, gevestigd aan Jeroenboschstraat 1b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yoga-bergen.nl, jeroenboschstraat 1b, 06 39469671

Dhr DJ Reijmes is functionaris Gegevensbescherming van Centrum voor Yoga & Stilte. Hij is te bereiken via margaderk@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor- achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Centrum voor Yoga & Stilte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van de betaling
U te kunnen bellen of e-mailen/ whats appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Centrum voor Yoga & Stilte neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Centrum voor Yoga & Stilte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekend concreet: Als uw geen gebruik meer maakt van de diensten van Centrum voor Yoga & Stilte dan zullen al uw gegevens binnen 2 maanden verwijderd worden uit het computer systeem.

Delen van persoonsgegevens aan derden.

Centrum voor Yoga & Stilte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Centrum voor Yoga & Stilte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar margaderk@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een copie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren dan zo snel mogelijk maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Centrum voor Yoga & Stilte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er misbruik van uw gegevens wordt gemaakt neem dan gelijk contact met Centrum voor Yoga & Stilte op.
Centrum voor Yoga & Stilte heeft de volgend maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware zoals virusscanner en abonnement op BullGuard.